เครื่องบรรจุแนวตั้ง (Vertical Form Fill Seal Machine)

Packaging ม.ค. 2, 2024

เครื่องบรรจุแนวตั้ง (Vertical Form Fill Seal Machine) เหมาะสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง เช่น ผง, แกรนูล, เม็ด, ชิ้น เป็นต้น และของเหลว เช่น น้ำ, ครีม เป็นต้น ลงซองหรือหีบห่อลักษณะต่างๆ โดยสามารถแบ่งลักษณะเครื่องได้หลากหลายตามการใช้งาน โดยเครื่องบรรจุแนวตั้งสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบหลากหลายประเภท ได้แก่

ของแข็ง

  • ผงละเอียด เช่น แป้ง, แป้งมันสําปะหลัง, พริกผงแบบละเอียด, สมุนไพรผง, ผงผอกหน้า และวัตถุดิบที่มีลักษณะที่มีเนื้อละเอียด
  • เม็ดขนาดเล็ก เช่น ข้าว, เม็ดถั่ว, ขนม, ลูกอม, พริก, น้ำตาล, กาแฟ และวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็ก
  • ชิ้น เช่น ผมไม้แห้ง, ขนมอบกรอบ, มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ, คอนเฟลก และวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นชิ้นๆ

ของเหลว

  • ของเหลว หรือกึ่งเหลว เช่น น้ำ, น้ำปลา, ซอสมะเขือเทศ, น้ำสลัด, ซุป, และอื่นๆ
  • เครื่องสำอาง เช่น สบู่เหลว, แชมพู, ครีม, โลชั่น, เจล, เซรั่ม, น้ำหอม, และอื่นๆ