ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automatic Packing System)

ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automatic Packing System)

ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automatic Packing Machine) เป็นระบบที่รวมการทำงานหลายหน้าที่ ตั้งแต่การชั่งตวงวัดผลิตภัณฑ์, บรรจุผลิตภัณฑ์เข้าบรรจุภัณฑ์, บรรจุบรรจุภัณฑ์เข้ากล่อง, ขึ้นรูปกล่อง, พิมพ์ฉลาก, ขนส่ง, อื่นๆ โดยระบบจะถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น และให้กับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ซึ่งระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติจะช่วยลดค่าแรง, ลดของเสีย, ลดความเสียหายต่าง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ (Robot Palletizer)

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ (Robot Palletizer) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลทโดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีแขนกลในการหยิบจับ ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบการวัดด้วยภาพ (Vision Systems) เพื่อให้สามารถหยิบจับและยกสินค้าออกจากสายพานที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำ และวางเรียงลงบนพาเลท

เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่อง (Carton Packing Machine)

เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่อง (Carton Packing Machine) ทำงานโดยขึ้นรูปกล่อง และบรรจุสินค้าลงกล่องแบบอัตโนมัติ สามารถเพิ่มชุดการป้อนฉลากเข้าพร้อมกับสินค้าได้ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างมาก เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่องสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานคน ช่วยประหยัดเวลา และยังช่วยให้ได้ชิ้นงานที่สม่ำเสมอมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย

เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูป (Premade Pouch Packing Machine)

เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูป (Premade Pouch Packing Machine) เป็นเครื่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบลงในซองสำเร็จรูป (Premade Pouch) สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง เช่น ผง แกรนูล เม็ด ชิ้น เป็นต้น และของเหลว เช่น น้ำ ครีม เป็นต้น โดยตัวเครื่องสามารถนำไปต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกัน เช่น หัวชั่งอัตโนมัติ, เครื่องลำเลียงสินค้า, เครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุผงแป้ง เป็นต้น

เครื่องบรรจุซองหลายหัว (Multilane Packing Machine)

เครื่องบรรจุซองหลายหัว (Multilane Packing Machine) เหมาะสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง เช่น ผง แกรนูล เม็ด เป็นต้น และของเหลว เช่น น้ำ ครีม เป็นต้น ลงซองหรือหีบห่อลักษณะต่างๆ ลงซอง โดยสามารถใช้ร่วมกับหัวชั่งหลากหลายรูปแบบ เช่น หัวชั่งแบบถ้วย, หัวชั่งแบบลูกสูบ, หัวชั่งแบบ Auger เป็นต้น และสามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สารดูดความชิ้น, อาหาร, เครื่องสำอาง เป็นต้น

เครื่องบรรจุแนวตั้ง (Vertical Form Fill Seal Machine)

เครื่องบรรจุแนวตั้ง (Vertical Form Fill Seal Machine) เหมาะสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง เช่น ผง, แกรนูล, เม็ด, ชิ้น เป็นต้น และของเหลว เช่น น้ำ, ครีม เป็นต้น ลงซองหรือหีบห่อลักษณะต่างๆ โดยสามารถแบ่งลักษณะเครื่องได้หลากหลายตามการใช้งาน โดยเครื่องบรรจุแนวตั้งสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบหลากหลายประเภท ได้แก่

ของแข็ง

  • ผงละเอียด เช่น แป้ง, แป้งมันสําปะหลัง, พริกผงแบบละเอียด, สมุนไพรผง, ผงผอกหน้า และวัตถุดิบที่มีลักษณะที่มีเนื้อละเอียด
  • เม็ดขนาดเล็ก เช่น ข้าว, เม็ดถั่ว, ขนม, ลูกอม, พริก, น้ำตาล, กาแฟ และวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็ก
  • ชิ้น เช่น ผมไม้แห้ง, ขนมอบกรอบ, มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ, คอนเฟลก และวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นชิ้นๆ

ของเหลว

  • ของเหลว หรือกึ่งเหลว เช่น น้ำ, น้ำปลา, ซอสมะเขือเทศ, น้ำสลัด, ซุป, และอื่นๆ
  • เครื่องสำอาง เช่น สบู่เหลว, แชมพู, ครีม, โลชั่น, เจล, เซรั่ม, น้ำหอม, และอื่นๆ

เครื่องบรรจุแนวนอน / เครื่องห่อแนวนอน (Flow Packing Machine)

เครื่องบรรจุแนวนอน / เครื่องห่อแนวนอน (Flow Packing Machine) เหมาะสำหรับการบรรจุหรือห่อสินค้าที่เป็นชิ้น สินค้าที่วางบนถาด และสินค้าที่บรรจุใส่กล่อง สามารถบรรจุหรือห่อได้ทั้งสินค้าที่เป็นอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องสำอาง และอะไหล่ต่างๆ เช่น ขนมปัง คุกกี้ เบเกอรี่ เวเฟอร์ ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ ขนมไหว้พระจันทร์ ถั่วตัด ถั่วกวน ผลไม้กวน กล้วยตาก หมูยอ แหนม กุนเชียง สาหร่าย ผัก แก้วกระดาษ สบู่ แปรงสีฟัน น็อต สกูร ปลั๊กไฟ เป็นต้น