เครื่องบรรจุซองหลายหัว (Multilane Packing Machine)

Packaging ม.ค. 2, 2024

เครื่องบรรจุซองหลายหัว (Multilane Packing Machine) เหมาะสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง เช่น ผง แกรนูล เม็ด เป็นต้น และของเหลว เช่น น้ำ ครีม เป็นต้น ลงซองหรือหีบห่อลักษณะต่างๆ ลงซอง โดยสามารถใช้ร่วมกับหัวชั่งหลากหลายรูปแบบ เช่น หัวชั่งแบบถ้วย, หัวชั่งแบบลูกสูบ, หัวชั่งแบบ Auger เป็นต้น และสามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สารดูดความชิ้น, อาหาร, เครื่องสำอาง เป็นต้น