เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่อง (Carton Packing Machine)

Packaging ม.ค. 2, 2024

เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่อง (Carton Packing Machine) ทำงานโดยขึ้นรูปกล่อง และบรรจุสินค้าลงกล่องแบบอัตโนมัติ สามารถเพิ่มชุดการป้อนฉลากเข้าพร้อมกับสินค้าได้ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างมาก เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่องสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานคน ช่วยประหยัดเวลา และยังช่วยให้ได้ชิ้นงานที่สม่ำเสมอมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย