หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ (Robot Palletizer)

Packaging ม.ค. 2, 2024

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ (Robot Palletizer) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลทโดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีแขนกลในการหยิบจับ ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบการวัดด้วยภาพ (Vision Systems) เพื่อให้สามารถหยิบจับและยกสินค้าออกจากสายพานที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำ และวางเรียงลงบนพาเลท