เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูป (Premade Pouch Packing Machine)

Packaging ม.ค. 2, 2024

เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูป (Premade Pouch Packing Machine) เป็นเครื่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบลงในซองสำเร็จรูป (Premade Pouch) สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็ง เช่น ผง แกรนูล เม็ด ชิ้น เป็นต้น และของเหลว เช่น น้ำ ครีม เป็นต้น โดยตัวเครื่องสามารถนำไปต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกัน เช่น หัวชั่งอัตโนมัติ, เครื่องลำเลียงสินค้า, เครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุผงแป้ง เป็นต้น